Spirala New pages

Spirala Nove Stranice „Spirala New Pages“ je outplacement program, koncept dobro poznat u zapadnoeuropskim zemljama, namijenjen poslodavcima kako bi po(do)kazali svoju socijalnu i društvenu osviještenost i brigu za radnike. To je pomaganje višku zaposlenika (otpuštenima), u ime poslodavca, da nađu novi posao.
Otpuštanje viška radnika nikada nije i nikada neće biti lagan i ugodan posao za sudionike tog procesa. Naša želja je da vam pomognemo da taj process bude što manje “bolan” za poslodavce (management i zaposlenike koji ostaju) a posebice za zaposlenike koji dobivaju otkaz. U današnje vrijeme brzih promjena na tržištu trajno zaposlenje je sve rjeđe. Stoga društveno dogovorni poslodavci rade na trajnoj zaposlivosti svojih zaposlenika, osposobljavanju za nalaženje novog posla i prihvaćanju cjeloživotnog učenja kao trajne potrebe i vrijednosti.
Na rang listi stresora među prvima se uvijek nađe gubitak zaposlenja.
Gubitak zaposlenja je izrazito neveselo i vrlo stresno iskustvo i uvelike je slično žalovanju. Gledajući u tim relacijama, gubitak zaposlenja sastoji se od pet faza: poricanja, ljutnje, pogađanja, depresije i prihvaćanja. Ne prolaze svi kroz sve faze niti se jednako dugo zadržavaju u njima. Neke se faze mogu preskočiti ili se u nekoj fazi može duže zadržati a u nekoj opet vrlo kratko.
Starosna dob i životna situacija djelomično određuju koliko dugo se netko zadržava u pojedinoj fazi i da li uopće prolazi kroz određenu fazu. Mlađi zaposlenici bez kreditnih opterećenja, bez obitelji za koju su odgovorni mogu iskusiti poricanje i samokritičnost te odmah nakon toga prihvaćanje. Zaposlenici koji imaju više obveza i odgovornosti ne samo za sebe, možda trebaju više vremena da bi prihvatili situaciju jer je daleko više stresa prisutno.
Outplacement je program društveno odgovornog zbrinjavanja viška zaposlenih odnosno program pomoći višku zaposlenika (otpuštenima), u ime poslodavca, da lakše i brže prebrode ove faze, dođu do prihvaćanja i nađu novi posao. Program uključuje pomoć pri suočavanju sa traumom (stresom) kroz savjetovanje, pomaganje pri redefiniranju vlastite karijere i ciljeva u karijeri te davanje upotrebljivih naputaka i znanja kako doći do ostvarenja željenih ciljeva.
Program ide korak dalje i daje jasna i učinkovita znanja o osnovnim vještinama samo-prezentacije i jaki networking, što su ključni elementi za ponovno zapošljavanje radnika.
Kroz program društveno odgovornog zbrinjavanja viška zaposlenih sudionicima se pomaže da lakše i brže shvate i prihvate činjenicu da su dobili otkaz. Kroz strukturirani program rada na sebi pomaže im se u postavljanju ciljeva i razradi koraka koji će dovesti do ostvarenja tih ciljeva, odnosno pronalaženja novog posla.
Otpuštanje zaposlenika je neugodna i nepoželjna situacija i za zaposlenike i za poslodavce. Zaposlenici koji odlaze u stresu su zbog situacije u kojoj se nalaze. Zaposlenici koji ostaju u stresu su zbog situacije u kojoj bi se možda mogli naći. Managment koji sudjeluje u otpuštanju zaposlenika u stresu je zbog svoje uloge u cijelom procesu. Poslodavac „osjeća“ i jedan i drugi i treći stres kroz produktivnost.
U sklopu programa Spirala Izvrsnosti nudi i pripremni trening program za managment uključen u otpuštanje radnika. Sudjelovanje u procesu otpuštanja izvor je stresa i neugode, što često rezultira nejasnom i neuvažavajućom komunikacijom i/ili načinima ponašanja koji dodatno izazivaju novi stres za sve sudionike. Pravilnom pripremom (emocionalnom i komunikacijskom) za sudjelovanje u procesu otpuštanja može se smanjiti količina stresa i povećati učinkovitost.
Ključna prednost za poslodavce je korištenjem društveno odgovornog procesa zbrinjavanja osigurati pozitivan image poslodavca, kako prema društvenoj zajednici, vlastitim zaposlenicima koji ostaju u organizaciji tako i prema zaposlenicima koji odlaze.
Nije zanemariv i pozitivan utjecaj na smanjenje stresa za direktno uključene managere koji sudjeluju u procesu restrukturiranja, koji se još dodatno može smanjiti njihovim prethodnim uključivanjem u pripremni trening.