Spirala Cube

Spirala Cube Program „Spirala Cube“ je program fokusiran na funkcionalne treninge, HARD SKILLS, razvoj kompetencija u segmentima prodaje, marketinga, logistike i “back office” podrške.

Prodaja i prodajne vještine

Segment Marketing I Trade Marketing Integracija

Supply Chain Management, Informacijske Tehnoligije, Financije, Back office

Project management

Program „Spirala Cube“ bazira se na početnom – nultom snimanju organizacije, identificiranju poslovnih procesa i funkcija / pozicija koje u njima sudjeluju. Definiranje opisa poslova i kompetencija potrebnih za svaku funkciju/poziciju unutar organizacije je baza za daljnji razvoj.
Također ciljanim modulima iz područja financija, računovodstva, proizvodnje, kontrole kvalitete , istraživanja i razvoja, te pravnih okvira poslovanja stvara jedinstveni multidimenzionalni model kompetencija pozicija u organizaciji.
Strateška prednost „Spirale Izvrsnosti“ su poslovni savjetnici, dokazani stručnjaci, koji su te vrijednosti razvijali i primjenjuju unutar svojih organizacija.
Razvoj kompetencija temelji se na trening modulima koji se izvode u kombinaciji sa individualnim i grupnim savjetovanjem. Time se povećava razumijevanje procesa unutar drugih sektora i stvara neophodna klima za sinergijske efekte i učinkovite promjene.Spirala Cube pokriva:

  • Segment Prodaje i Prodajnih Vještina
  • Segment Marketinga i Trade Marketinga
  • Segment Supply Chain Management, Back office, Informacijske Tehnologije
  • Segment ciljanih područja Financija, Računovodstva, Pravnih okvira poslovanja, Istraživanja i Razvoja