Upravljanje timom

Bazirano na našem iskustvu u radu sa timovima i voditeljima timova, kreirali smo trening program Upravljanje timom koji postiže rezultate još dok traje. Klasični treninzi se „dogode“ jednom u par mjeseci ili rjeđe, a znanja koja polaznici dugoročno implementiraju u svojem daljnjem radu iznose do 10% ponuđenog.
Naš trening program motivira polaznike da znanja i vještine stečene na treningu vježbaju i primijenjuju odmah u svakodnevnom radu u svojem timu. Kontinuirani rad, ponavljanje i praćenje primjene znanja i vještina od strane trenera ključ je za dugoročan uspjeh. To se postiže kroz radionice, “domaće zadaće” i davanje povratne informacije.
Hrvojka Kutle
Mentor programa
Hrvojka Kutle

Sadržaj programa

tim i uloga voditelja, odgovornosti voditelja tima (preuzimanje i dijeljen…

je odgovornosti), motiviranje sebe i drugih, komunikacija (feedback, asertivnost, emocionalna kompetentnost, aktivno slušanje, pitanja), upravljanje očekivanjima i informacijama, delegiranje zadataka (kako, kome i koje zadatke), razvoj članova tima (samoodrživi tim)

Kome je trening program namijenjen

Trening program namijenjen je svima koji direktno upravljaju timom, kao i s…

vima koji žele naučiti upravljati timom.

Cilj trening programa

osvijestiti i sistematizirati znanja, iskustva i spoznaje o načinima i alat…

ima upravljanja timom kroz radionice i vježbe. Shvatiti dragocjenost vlastitog i tuđeg iskustva i na njemu graditi svoju izvrsnost.

Trajanje i dinamika programa

6 tjedana / 1 dan tjedno po 6 sati (ukupno 36 sati) …

Za voditelje PRODAJNIH TIMOVA

nudimo program koji je kombinacija dva trening programa: Upravljanje proda…

jom i Upravljanje timom. Ova dva trening programa u kombinaciji polaznicima uz osnove upravljanja timovima daju i znanja specifična za upravljanje prodajnim procesom, rezultatom i prodajnim timom. U in-house verziji program se “skraja” za klijenta kako bi najbolje odgovorio na potrebe prodajnog procesa.