Upravljanje prodajom i prodajnim timom

Bazirano na našem iskustvu u radu sa timovima i voditeljima timova, kreirali smo trening program Upravljanje prodajom i prodajnim timom  koji postiže rezultate još dok traje. Klasični treninzi se „dogode“ jednom u par mjeseci ili rjeđe, a znanja koja polaznici dugoročno implementiraju u svojem daljnjem radu iznose do 10% ponuđenog na treningu i ovise isključivo o volji i energiji samih polaznika.
Naš trening program Upravljanje prodajom i prodajnim timom osmišljen je na način da motivira polaznike da znanja i vještine stečene na jednom treningu vježbaju i primijenjuju odmah u svakodnevnom radu u svojem timu. Kontinuirani rad, ponavljanje i praćenje primjene znanja i vještina od strane trenera ključ je za uspjeh. Na taj način količina usvojenog i implementiranog znanja iznosi preko 30% ponuđenog, a postignute promjene su dugoročne.
Trening program sastoji se od 2 modula: Upravljanje prodajom i Upravljanje prodajnim timom.
Darijo Mateljak
Mentor programa
Darijo Mateljak

 

Trajanje i dinamika programa

12 tjedana / 1 dan tjedno po 6 sati (ukupno 72 sata)

 

Koje će koristi polaznici ponijeti sa trening programa

Polaznici će nakon završene edukacije imati potpuno znanje sa podlogom iz p

rakse u pogledu učinkovitog rukovođenja prodajnim procesima i timovima. Ovom edukacijom polaznici će na iteraktivan način usvojiti znanja iz planiranja, ostvarivanja i mjerenja rezultata te korektivnim aktivnostima, uspješnog pregovaranja i učinkovitog upravljanja kupcima. Imati će, također, puno teoretsko i praktično znanje vođenja tima, te novo samopouzdanje u primijeni alata i znanja stečenih na sigurnom terenu.

Kome je trening program namijenjen

Trening program Upravljanje prodajom i prodajnim timom namijenjen je svima

koji direktno upravljaju prodajnim timom, kao i svima koji žele naučiti upravljati prodajnim timom. Program je koncipiran na način da daje osnove općeg upravljanja prodajom i timom uz naglasak na vježbanje stečenog i primjenu u svakodnevnom poslovnom okruženju kroz radionice, “domaće zadaće” i davanje povratne informacije.

Sadržaj programa Upravljanje prodajom

Osnove strukturirane prodaje, Glavni pokretači prodaje, Prodajn

o-prezentacijske vještine, Uspješno pregovaranje, Ključni pokazatelji uspješnosti, CRM Upravljanje kupcima

Sadržaj programa Upravljanje prodajnim timom

Prodajni tim i uloga voditelja, Odgovornosti voditelja tima, Motiviranj

e sebe i drugih, Komunikacija (feedback, emocionalna kompetentnost, aktivno slušanje, pitanja), Upravljanje očekivanjima i informacijama, Delegiranje zadataka, Razvoj članova tima (samoodrživi tim)