Upravljanje asortimanom

Kratak sadržaj:

  • Uloga i ciljevi upravljanja asortimanom
  • Definiranje asortimana
  • Upravljanje asortimanom proizvođača
  • Upravljanje asortimanom trgovca
  • Cijena kao čimbenik u sklopu upravljanja asortimanom
  • Strategije diferencijacije u upravljanju asortimanom
  • Politika prodaje i promocije u sklopu upravljanja asortimanom
  • Prepoznavanje potreba kupca kao kriterij upravljanja
Damir Prpić
Mentor programa
Damir Prpić


Cilj treninga:

Razrade uloge Key account i marketing teamova kod dobavljača i teamova Naba

ve i Prodaje kod trgovca u procesu upravljanja asortimanom, povezanost s drugim odjelima u organizaciji.

Kome je namijenjen:

Trening program je namijenjen prvenstveno članovima Key account i marketing

teamova kod dobavljača i teamova Nabave i Prodaje kod trgovca , te ostalim managerima u odjelu prodaje, nabave, logostike i marketinga .

Vrijeme trajanja trening programa:

Svi treninzi izvode se u modulima, prosječno vrijeme modula je 2 radna sata

(90 minuta). Cjelokupni trening program se izvodi u dva radna dana ili 16 radnih sati.

Koje će koristi polaznici ponijeti sa trening programa:

Nakon završetka trening programa polaznici će imati puno teoretsko i prakti

čno znanje o osnovim koracima u strukturiranom pristupu upravljanja asortimanom te praktično uvježbane vještine u provodjenju u B2B okruženju.