Unapredjenje prodaje – merchandising

Kratak sadržaj:

  • Uloga unaredjenja prodaje -merchandisinga
  • Ciljevi i planiranje u sklopu merchandisinga
  • Pristup merchandisingu sa strane proizvođača
  • Pristup merchandisingu sa strane trgovca
  • Aktivnosti merchandisinga (POS, placiranje, promotivne)
  • Operacionlizacija pristupa i pregovaranje
  • Analiza i mjere uspješnosti merchandising
  • Outsourcing usluga merchandisinga
Damir Prpić
Mentor programa
Damir Prpić


Cilj treninga:

Razrade uloge merchandisinga u prodajnoj organizaciji , te uloge u teamu pr

odaje, povezanost s drugim odjelima u organizaciji

Kome je namijenjen:

Trening program je namijenjen prvenstveno članovima prodajne operative, te

područnim voditeljima i ostalim managerima u odjelu prodaje i marketinga . Preporuča se sudjelovanje i članova back office teama, customer support i supply chain teama radi uspostavljanja sinergijskih efekata izmedju odjela ključnih u egzekuciji trade marketing plana.

Vrijeme trajanja trening programa:

Svi treninzi izvode se u modulima, prosječno vrijeme modula je 2 radna sata

(90 minuta). Cjelokupni trening program se izvodi u dva radna dana ili 16 radnih sati.

Koje će koristi polaznici ponijeti sa trening programa:

Nakon završetka trening programa polaznici će imati puno teoretsko i prakti

čno znanje o osnovim koracima u strukturiranom pristupu trade marketing, te praktično uvježbane vještine u provodjenju .