Strukturirano vođenje prodaje

Kratak sadržaj:

  • Definiranje strukturiranog prodajnog procesa
  • Definiranje ciljeva
  • 4P pokretača prodaje
  • Tehnike kvalitetnog vođenja prodajnog razgovora
  • Prevladavanje prigovora
  • Tehnike pregovaranja
  • Tehnike zaključivanja
Darijo Mateljak
Mentor programa
Damir Prpić


Cilj treninga:

Razumijevanje prodajnog procesa, uloga učesnika prodajnog procesa, praktičn

e primjene korištenja 4 pokretača prodaje u prodajnom nastupu na sigurnom terenu , uponavanje sa tehnikama pregovaranja

Kome je namijenjen:

Trening program je namijenjen prodajno/marketinškoj operative I srednjem ma

nagementu, te ostalom srednjem managmentu organizaciji radi uspostavljanja sinergijskih efekata izmedju odjela. Program je prvenstveno fokusiran na FMCG okruženje ali se u in-house verzijama prilagodjava pojedinoj industriji.

Vrijeme trajanja trening programa:

Svi treninzi izvode se u modulima, prosječno vrijeme modula je 2 radna sata

(90 minuta). Cjelokupni trening program se izvodi u dva radna dana ili 16 radnih sati

Koje će koristi polaznici ponijeti sa trening programa:

Nakon završetka trening programa polaznici će imati puno teoretsko I prakti

čno znanje vodjenja prodaje, te novo samopouzdanje u provodjenju stečeno na sigurnom terenu.