Spirala Positivo

Spirala Positivo Program „Spirala Positivo“ je program fokusiran na SOFT SKILLS kompetencije u segmentima osobnog razvoja, uspostavljanja efikasnih metoda komunikacije, razvoja timova i među timske suradnje, managerskih i leaderskih vještina.

HR Servis

Human Resources Management

Action Learning

Program procjene potencijala

Myer-Briggs Type Indicator MBTI

Program „Spirala Positivo“ se bazira na početnom – nultom snimanju organizacije, identificiranju poslovnih procesa i funkcija/pozicija koje u njima sudjeluju.
Također početno-nulto snimanje određuje i tipografiju članova timova i timova samih te njihovo preferencijalno ponašanje unutar organizacije.
Strateška prednost „Spirale Izvrsnosti“ su poslovni savjetnici/ psiholozi koji su na pozicijama HR managera iste razvijali i primjenjuju unutar svojih organizacija.
Oblik razvoja kompetencija temelji se na trening modulima koji se izvode u kombinaciji sa individualnim i grupnim savjetovanjem. Time se povećava razumijevanje procesa i pozicija unutar drugih sektora i stvara neophodna klima za sinergijske efekte i učinkovite promjene. Poznavanjem tih odnosa stvaraju se pretpostavke za brže, operativnije funkcioniranje s pretvaranjem stresnih i konfliktnih situacija u mehanizme kreiranja visoko-učinkovitih timova.