Razvoj I optimiranje prodajnih kanala u FCMG okruženju

Kratak sadržaj:

  • Ciljevi razvoja I optimiranja prodajnih kanala
  • Definiranje I razrada kriterija za analizu prodajnih kanala
  • Definiranje KPI
  • Dijagram toka operacija u prodajnom kanalu
  • Osnove IS praćenja I analize efikasnosti prodajnog kanala
  • Uloge članova prodajnog teama u razvoju I optimiranju prodajnih kanala
  • Osnove sales inženjeringa
  • Metode simulacije I evaluacije prodajnih kanala
Bojan Klarić
Mentor programa
Bojan Klarić


Cilj treninga:

Upoznati metodologiju I principe razvoja I optimiranja prodajnih kanala u p

rodajnoj organizaciji , Razumijevanje I strukturiranje dijagrama toka operacija u kanalu I njegovo praćenje u IS kompanije

Kome je namijenjen:

Trening program je namijenjen prvenstveno management članovima prodajne ope

rative, ostalim managerima u odjelima back office teama, customer support I supply chain teama radi uspostavljanja sinergijskih efekata izmedju odjela ključnih u egzekuciji razvoja I optimiranja prodajnih kanala.

Vrijeme trajanja trening programa:

Svi treninzi izvode se u modulima, prosječno vrijeme modula je 2 radna sata

(90 minuta). Cjelokupni trening program se izvodi u dva radna dana ili 16 radnih sati.

Koje će koristi polaznici ponijeti sa trening programa:

Nakon završetka trening programa polaznici će imati puno teoretsko i prakti

čno znanje o osnovim koracima razvoja kanala prodaje i sales inženjeringa.