Procjena razvojnih potencijala

Program procjene potencijala obuhvaća niz evaluacijskih tehnika, uključujući različite simulacije, intervjue i psihologijsko testiranje. Osmišljen je u svrhu prepoznavanja razvijenosti pojedinih razvojnih područja kod zaposlenika (sudionika). U programu mogu sudjelovati svi zaposlenici neovisno o dobi, dužini rada u organizaciji, iskustvu i poziciji. Izvještaji provedenog programa dobra su osnova za izradu organizacijskih i individualnih razvojnih planova. Program se može dodatno kombinirati sa MBTI uvodnom radionicom i psihologijskim testiranjem.


Metodologija rada

Sudionici prolaze kroz unaprijed definirane grupne (timske) i individualne …

aktivnosti. Prilikom sudjelovanja u aktivnostima praćeni su od strane procjenjivača.

Trajanje programa

Program može trajati od jednog do četiri dana, ovisno o broju sudionika i c…

iljevima programa.

Razvojna područja

Komunikacijske vještine  Osobna učinkovitost  Emocionalna kompetentnost …

Socijalna interakcija Motivacijska kompetentnost

Aktivnosti

Grupna dinamika i rješavanje problema u grupi  Diskusija na zadanu temu P…

rezentacija Pregovaranje u timovima Timsko natjecanje Analiza i donošenje odluka