Procjena potencijala tima

Program procjene potencijala tima obuhvaća niz evaluacijskih tehnika, uključujući različite simulacije i samoprocjene. Osmišljen je u svrhu prepoznavanja razvijenosti pojedinih područja djelovanja tima. U programu mogu sudjelovati svi zaposlenici neovisno o dobi, dužini rada u organizaciji, iskustvu i poziciji. Izvještaji provedenog programa dobra su osnova za izradu timskih razvojnih planova.


Metodologija rada

Prema metodologiji Action Learninga sudionici prolaze kroz unaprijed defini…

rane timske aktivnosti. Prilikom sudjelovanja u aktivnostima praćeni su od strane procjenjivača. Po završetku svake aktivnosti dobivaju feedback od strane facilitatora.

Trajanje programa

Program može trajati od jednog do četiri dana, ovisno o broju sudionika, br…

oju grupa i ciljevima programa.

Značajke timskog rada

Procjena potencijala tima radi se kroz tri do pet značajki timskog rada:  …

Timska dinamika/  Sudjelovanje i razumijevanje vizije/  Timske uloge/  Feedback/  Razumijevanje i suradnja/  Povjerenje/  Razvoj tima i članova tima/  Upravljanje konfliktom

Aktivnosti

Timsko rješavanje problema/  Timski akcijski plan na zadanu temu/  Timsko…

pregovaranje/  Timsko natjecanje