Prenošenje znanja na poslu

Kratak sadržaj:

  • Kako odrasli uče
  • Svrhovito učenje
  • Preferirani stil učenja
  • Odnos učenik-učitelj
  • Autoriteti I pozicije
  • Osnove leadershipa
  • Osnove motivacije
Hrvojka Kutle
Mentor programa
Hrvojka Kutle


Cilj treninga:

Razumijevanje da je uspješnost prenošenje znanja u poslovnom okruženju uvje…

tovana mnogim faktorima I njihovom kombinacijom. Savladavanje osnova načian učenja, spoznavanje vlstitog preferiranog stila učenja, usvajanje osnovnih načela motivacije I vođenja drugih.

Kome je namijenjen:

Trening program je namijenjen svima koji barem ponekad u poslovnom okruženj…

u nađu u prilici da podučavaju druge I prenose im neka znanja (o organizaciji, random mjestu, klojentima…). Program se prilagođava zahtjevima klijenta I može staviti naglasak na pojedine dijelove u procesu prenošenja znanja.

Vrijeme trajanja trening programa:

Svi treninzi izvode se u modulima, prosječno vrijeme modula je 2 radna sata…

(90 minuta). Cjelokupni trening program se izvodi u dva radna dana ili dva puta po jedan radni dan.

Koje će koristi polaznici ponijeti sa trening programa:

Nakon završetka trening programa polaznici će imati pregledno teoretsko I p…

raktično znanje o osnovni postavkama učenja I prenošenja znanja te faktorima koji na to mogu utjecati, što iz okruženja što iz osoba samih.