Pozitivna Organizacijska Klima

Organizacije su kao i ljudi, entiteti specifični svaki na svoj način. Postoje slične, ali nema istih. Svaka organizacija ima svoje vrijednosti i stavove koje njeguje, propagira i podržava. Glavna vrijednost svake organizacije je da živi vrijednosti koje propagira (Walk the Talk!).

 


Spoznaja o tome koje su vrijednosti zaposlenicima i organizaciji najvažnije, kako na njih utjecati i kako ih promijeniti, od velikog su značaja menadžmentu organizacije. Svaka promjena u strategiji i/ili načinu poslovanja može biti uspješna ili neuspješna ovisno o kulturi i načinu komunikacije te organizacije.

Ponašanje je funkcija interakcije pojedinca i njegove okoline. Pojedinac će reagirati na određenu situaciju ovisno o tome kakvo značenje ona za njega ima. Na isti način organizacijska okolina određuje ponašanje zaposlenika te je njeno poznavanje izuzetno važno za pravilno upravljanje ljudskim potencijalima. Organizacije kroz organizacijske postupke i pravila prenose svojim zaposlenicima određenu atmosferu ili klimu koja odražava ono što je za konkretnu organizaciju od posebnog značaja. Rezultati mjerenja organizacijske klime odnose se na događaje, postupke, pravila i odnose.

Spirala Positivo u programu Pozitivna organizacijska klima nudi:

Hrvojka Kutle
Mentor programa
Hrvojka Kutle

 

Mjerenje organizacijske klime

Rezultati mjerenja organizacijske klime pokazuju poslodavcima koliko su zap…

oslenici zadovoljni sa poslom i organizacijom u kojoj rade, te ukazuju koji su to dijelovi organizacijske klime odnosno područja djelovanja organizacije na kojima se može bolje i više.

Treninzi (soft skills)

Nefinancijsko motiviranje, Upravljanje timom, Upravljanje vremenom, Suoč…

avanje sa stresom, Timski rad ….

Poslovno savjetovanje

Klima je povezana sa uspješnošću dijelova (odjela) organizacije, a time i same organizacije, kao i sa zadovoljstvom zaposlenika. Proces promjene organizacijskog načina razmišljanja odnosno stvaranja te organizacijske klime, naziva se organizacijskom kulturom i odnosi se na načine na koje se u organizaciji upravlja ljudima, procesima i odnosima. Mi Vam pomažemo da na osnovu rezultata mjerenja organizacijske klime donesete odluke o budućem djelovanju po pitanju zadovoljstva zaposlenih i organizacijske klime.