Osnovne tehnike Pregovaranje

Kratak sadržaj:

  • Stilovi pregovora I pregovarača
  • Uloga pristupa u pregovorima
  • Batna – pripreme za pregovaranje
  • Pregovarački proces
  • Taktike u pregovaranju 1
  • Obucite tudje cipele 1
Darijo Mateljak
Mentor programa
Darijo Mateljak


Cilj treninga:

Razrade uloge managera uključenih u pregovaranje u prodajnoj organizaciji,

povezanost s drugim odjelima u organizaciji. Razumijevanje i strukturiranje plana pregovora.

Kome je namijenjen:

Trening program je namijenjen prvenstveno članovima organizacije koji se u

bilo kojem segment susreću sa procesom pregovaranja . Preporuča se sudjelovanje i članova ostalih odjela kako bi se mogla ostvariti puna sinergija u radu između odjela.

Vrijeme trajanja trening programa:

Svi treninzi izvode se u modulima, prosječno vrijeme modula je 2 radna sata

(90 minuta). Cjelokupni trening program se izvodi u dva radna dana ili 16 radnih sati

Koje će koristi polaznici ponijeti sa trening programa:

Nakon završetka trening programa polaznici će imati puno teoretsko i prakti

čno znanje o osnovim koracima pregovaranja te praktično uvježbane vještine u provodjenju u B2B okruženju.