Osnove strukturirane prodaje u FMCG okruženju

Kratak sadržaj:

  • Najnovije informacije I praksa u segment FMCG okruženja
  • Transformacija uloge trgovačkog predstavnika
  • 4 pokretača prodaje u FCMG okruženju
  • Puvamide – prodajni koraci – osnove (basic)
  • Tehnike kvalitetnog vođenja prodajnog razgovora u consumer marketu
  • Uloga novih tehnologija u u consumer marketu
  • Prevladavanje prigovora I tehnike zaključivanja
Darijo Mateljak
Mentor programa
Darijo Mateljak


Cilj treninga:

Razumijevanje strukturirane prodaje u segment FMCG I I njenih specifičnosti

u odnosu na druge oblike prodaje Usvanjanje različitih alata u prepoznavanju potreba I kreiranju ponude.

Kome je namijenjen:

Trening program je namijenjen članovima prodajno/marketinškoj operative, te

njihovim team leaderima I područnim voditeljima. Preporuča se sudjelovanje I članova back office teama, customer support I marketing tema radi uspostavljanja sinergijskih efekata izmedju odjela.

Vrijeme trajanja trening programa:

Svi treninzi izvode se u modulima, prosječno vrijeme modula je 2 radna sata

(90 minuta). Cjelokupni trening program se izvodi u dva radna dana ili 16 radnih sati.

Koje će koristi polaznici ponijeti sa trening programa:

Nakon završetka trening programa polaznici će imati puno teoretsko I prakti

čno znanje o strukturiranoj prodaji u FMCG industriji, te praktično uvježbane vještine u provodjenju strukturirane prodaje.