Osnove strukturirane prodaje u B2B okruženju

Kratak sadržaj:

  • Najnovije informacije I praksa u segment B2B okruženja
  • Transformacija uloge trgovačkog predstavnika
  • Puvamide – prodajni koraci u B2B
  • Tehnike kvalitetnog vođenja prodajnog razgovora u B2B okruženju
  • Verbalna I neverbalna komunikacija u B2B okruženju
  • Ispitivanje potreba u B2B okruženju
  • Uloga novih tehnologija u B2B okruženju
  • Prevladavanje prigovora I tehnike zaključivanja
Darijo Mateljak
Mentor programa
Darijo Mateljak


Cilj treninga:

Razrade uloge Key account managera u prodajnoj organizaciji , te uloge Key

account teama u u teamu prodaje, povezanost s drugim odjelima u organizaciji Razumijevanje I strukturiranje Key Account busuness plana

Kome je namijenjen:

Trening program je namijenjen prvenstveno članovima key account prodajne op

erative, te područnim voditeljima I ostalim managerima u odjelu prodaje I marketinga . Preporuča se sudjelovanje I članova back office teama, customer support I supply chain teama radi uspostavljanja sinergijskih efekata izmedju odjela ključnih u egzekuciji key account business plana.

Vrijeme trajanja trening programa:

Svi treninzi izvode se u modulima, prosječno vrijeme modula je 2 radna sata

(90 minuta). Cjelokupni trening program se izvodi u dva radna dana ili 16 radnih sati.

Koje će koristi polaznici ponijeti sa trening programa:

Nakon završetka trening programa polaznici će imati puno teoretsko i prakti

čno znanje o osnovim koracima u strukturiranom pristupu key account ulozi u prodaji te praktično uvježbane vještine u provodjenju u B2B okruženju.