Osnove prodaje za ne-prodajnu operativu

Kratak sadržaj:

  • Interpersonalne vještine advance
  • Uloga prodaje u organizaciji
  • Definiranje strukturiranog prodajnog procesa
  • Koraci prodajnog procesa
  • Uloge prodajnih predstavnika, područnih voditelja I Key accoinut manager
  • Definiranje I praćenje ciljeva u sektoru Prodaje
  • Integracija aktivnosti sektora I&R, Marketinga, Proizvodnje Supply chaina, te Back office sektora sa Prodajom
Darijo Mateljak
Mentor programa
Darijo Mateljak


Cilj treninga:

Razumijevanje uloge Prodaje u organizaciji , te prepoznavanje područja u ko

jima je moguć razvoj sinergijskih aktivnosti.

Kome je namijenjen:

Trening program je namijenjen svom srednjem I top management ostalih sektor

a organizacije osim prodaje. Idealno je da na ovom trening program sudjeluju I odabrani management prodaje u cilju efikasnost prenošenja teoretskih oblika suradnje u praktičnu izvedbu na samo treningu.

Vrijeme trajanja trening programa:

Svi treninzi izvode se u modulima, prosječno vrijeme modula je 2 radna sata

(90 minuta). Cjelokupni trening program se izvodi u dva radna dana ili 16 radnih sati.

Koje će koristi polaznici ponijeti sa trening programa:

Nakon završetka trening programa polaznici će imati puno teoretsko i prakti

čno znanje o osnovim koracima u strukturiranom pristupu prodaji te praktično uvježbane vještine u provodjenju.