Osnove Managementa

Kratak sadržaj:

  • Definicije I teorije managementa
  • Delegiranje
  • Motiviranje
  • Emocionalna inteligencija
  • Komunikacija
  • Coaching
Hrvojka Kutle
Mentor programa
Hrvojka Kutle


Cilj treninga:

Stjecanje uvida u osnovne managerske vještine….

Kome je namijenjen:

Trening program je namijenjen svima koji su novi u upravljanju ljudima i ko…

ji će se na tom polju tek okušati.

Vrijeme trajanja trening programa:

Svi treninzi izvode se u modulima, prosječno vrijeme modula je 2 radna sata…

(90 minuta). Cjelokupni trening program se izvodi u dva radna dana ili dva puta po jedan radni dan.

Koje će koristi polaznici ponijeti sa trening programa:

Nakon završetka trening programa polaznici će imati uvid u osnovne vještine…

potrebne za dobro upravljanje ljudima kao i ono čemu one služe.