Osnove direktne prodaje

Kratak sadržaj:

  • Definiranje prodajnog procesa Direktne prodaje
  • 8 koraka u direktnoj prodaji
  • Tehnike kvalitetnog vođenja prodajnog razgovora u direktnoj prodaji
  • Verbalna I neverbalna komunikacija u direktnoj prodaji
  • Ispitivanje potreba u direktnoj prodaji
  • Prevladavanje prigovora
  • Tehnike zaključivanja
Damir Prpić
Mentor programa
Damir Prpić


Cilj treninga:

Razumijevanje direktne prodaj I I njenih specifičnosti u odnosu na druge ob

like prodaje Usvanjanje različitih alata u kreiranju politika cijene.

Kome je namijenjen:

Trening program je namijenjen članovima prodajno/marketinškoj operative, te

njihovim team leaderima I područnim voditeljima. Preporuča se sudjelovanje I članova back office teama, customer support I marketing radi uspostavljanja sinergijskih efekata izmedju odjela.

Vrijeme trajanja trening programa:

Svi treninzi izvode se u modulima, prosječno vrijeme modula je 2 radna sata

(90 minuta). Cjelokupni trening program se izvodi u dva radna dana ili 16 radnih sati.

Koje će koristi polaznici ponijeti sa trening programa:

Nakon završetka trening programa polaznici će imati puno teoretsko I prakti

čno znanje o direktnoj prodaji te praktično uvježbane vještine u provodjenju direktne prodaje.