Organizacija projekata

Kratak sadržaj

  • Terminski plan projekta
  • Faze projekta
  • Gantov dijagram
  • Program Evaluation & Review Technique (PERT)
  • Critical Path Methods (CPM)
  • Planiranje resursa
  • Terminski plan i kontrola projekta
  • Budget projekta
Bojan Klarić
Mentor programa
Bojan Klarić


Cilj treninga:

Usvojiti dodatne spoznaje o upravljanju projektima s naglaskom na organizac…

iju i upravljanje resursima i rezultatima.

Kome je namijenjen:

Trening program je namijenjen svima koji upravljaju projektima, neovisno ko…

je vrste ili veličine, kao i svima koji žele naučiti i/ili sistematizirati svoja znanja o upravljanju projektima. Program je koncipiran na način da daje osnove općeg upravljanja projektima koje su zatim primijenjive na sve vrste projekata. U in-house verziji program se može ciljano “skrojiti” za klijenta.

Vrijeme trajanja trening programa:

Svi treninzi izvode se u modulima, prosječno vrijeme modula je 2 radna sata…

(90 minuta). Cjelokupni trening program se izvodi u dva radna dana.

Koje će koristi polaznici ponijeti sa trening programa:

Nakon završetka trening programa polaznici će imati puno teoretsko i prakti…

čno znanje vođenja projekta, te novo samopouzdanje u provođenju stečeno na sigurnom terenu.