Neverbalna komunikacija

Kratak sadržaj:

  • Definiranje komunikacijskog procesa
  • Definiranje (ne)verbalne komunikacije
  • Rapor
  • Govor tijela kroz položaj I pokret
  • Odijevanje
  • Poruke koje želimo poslati vs. poruke koje šaljemo
Hrvojka Kutle
Mentor programa
Hrvojka Kutle


Cilj treninga:

Razumijevanje komunikacijskog procesa, razumijevanje neverbalne komunikacij…

e I njezine važnosti u komunikacijskom procesu, praktične primjene govora I pokreta tijela

Kome je namijenjen:

Trening program je namijenjen svima koji se u svakodnevnom poslovnom okruže…

nju susreću s ljudima (korisnici, klijenti, interni I eksterni) I žele ostaviti određeni dojam. Program se prilagođava zahtjevima klijenta I može staviti naglasak na pojedine dijelove neverbalne komunikacije.

Vrijeme trajanja trening programa:

Svi treninzi izvode se u modulima, prosječno vrijeme modula je 2 radna sata…

(90 minuta). Cjelokupni trening program se izvodi u dva radna dana ili dva puta po jedan radni dan.

Koje će koristi polaznici ponijeti sa trening programa:

Nakon završetka trening programa polaznici će imati pregledno teoretsko I p…

raktično znanje o neverbalnoj komunikaciji I njezinoj važnosti koje će im omogućiti upravljanje dojmom koji žele ostaviti.