Motiviranje bez novca

Kratak sadržaj:

  • Motivacija i njene definicije
  • Teorije motivacije
  • Svrha motivacije
  • Intrinzična i ekstrinzična motivacija
  • Nagrađivanje
  • Mit o povećanju plaće
Hrvojka Kutle
Mentor programa
Hrvojka Kutle


Cilj treninga:

Stjecanje uvida u motivaciju i načine motivacije….

Kome je namijenjen:

Trening program je namijenjen svima koji se u poslovnom okruženju susreću s…

ljudima koje treba motivirati uz ograničena financijska sredstva.

Vrijeme trajanja trening programa:

Svi treninzi izvode se u modulima, prosječno vrijeme modula je 2 radna sata…

(90 minuta). Cjelokupni trening program se izvodi u dva radna dana ili dva puta po jedan radni dan.

Koje će koristi polaznici ponijeti sa trening programa:

Nakon završetka trening programa polaznici će imati znanje o načinu na koji…

motivirati ljude ovisno o situaciji I okruženju, a bez upotrebe nikad dovoljnih financijskih iznosa, uvid u ono što motivira njih i ljude u njihovom okruženju.