Metode upravljanja projektima

Kratak sadržaj

  • Planiranje projekata
  • Ciljevi projekta
  • Izvori grešaka
  • Dobri i loši ciljevi projekta
  • Raspodjela zadataka
  • Praćenje ostvarenja zadataka
Bojan Klarić
Mentor programa
Bojan Klarić


Cilj treninga:

Savladavanje osnova iz upravljanja projektima sa naglaskom na pripremu i pr…

vu fazu uspostave projekta. Kako strukturirati projekt i time štediti vrijeme i novac.

Kome je namijenjen:

Trening program je namijenjen svima koji upravljaju projektima, neovisno ko…

je vrste ili veličine, kao i svima koji žele naučiti /ilii sistematizirati svoja znanja o upravljanju projektima. Program je koncipiran na način da daje osnove općeg upravljanja projektima koje su zatim primijenjive na sve vrste projekata. U in-house verziji program se može ciljano “skrojiti” za klijenta.

Vrijeme trajanja trening programa:

Svi treninzi izvode se u modulima, prosječno vrijeme modula je 2 radna sata…

(90 minuta). Cjelokupni trening program se izvodi u dva radna dana.

Koje će koristi polaznici ponijeti sa trening programa:

Nakon završetka trening programa polaznici će imati puno teoretsko i prakti…

čno znanje vođenja projekta, te novo samopouzdanje u provođenju stečeno na sigurnom terenu.