Media trening

Kratak sadržaj:

  • Vrste Medija
  • Media planiranje
  • Target grupe I važnost definiranja target grupa
  • Media Buying
  • Media mix I marketing srategije
  • Evaluacija
Bojan Klarić
Mentor programa
Bojan Klarić


Cilj treninga:

Razumijevanje procesa medijskog planiranja, uloga učesnika procesa, praktič

ne primjene korištenja različitih medija u marketing mixu , uponavanje sa tehnikama pregovaranja u pregovorima sa medijskim kućama.

Kome je namijenjen:

Trening program je namijenjen marketinškoj operativi I srednjem managementu

, te ostalom višem managmentu u organizaciji radi uspostavljanja sinergijskih efekata izmedju odjela. Program je prvenstveno fokusiran na FMCG okruženje ali se u in-house verzijama prilagodjava pojedinoj industriji.

Vrijeme trajanja trening programa:

Svi treninzi izvode se u modulima, prosječno vrijeme modula je 2 radna sata

(90 minuta). Cjelokupni trening program se izvodi u dva radna dana

Koje će koristi polaznici ponijeti sa trening programa:

Nakon završetka trening programa polaznici će imati puno teoretsko I prakti

čno znanje medijskog planiranja, te novo samopouzdanje u provodjenju stečenog na sigurnom terenu.