Marketing za ne-marketing managere

Kratak sadržaj:

  • Što je marketing I koja je njegova uloga
  • Razumijevanje tržišta I potrebe kupaca
  • 4P Važnost prikupljanja I analize podataka – istraživanje tržišta
  • Konkurencija
  • Brand I njegova tržišna pozicija
  • Zadovoljstvo kupaca
  • 4P’s
Bojan Klarić
Mentor programa
Bojan Klarić


Cilj treninga:

Razumijevanje marketing procesa, uloga učesnika marketing procesa, praktičn

e primjene korištenja 4P u izgradnji marketing strategije na sigurnom terenu.

Kome je namijenjen:

Trening program je namijenjen marketinškoj operativi I srednjem managemen

tu, te ostalom srednjem I višem managmentu u organizaciji radi uspostavljanja sinergijskih efekata izmedju odjela. Program je prvenstveno fokusiran na FMCG okruženje ali se u in-house verzijama prilagodjava pojedinoj industriji.

Vrijeme trajanja trening programa:

Svi treninzi izvode se u modulima, prosječno vrijeme modula je 2 radna sata

(90 minuta). Cjelokupni trening program se izvodi u dva radna dana.

Koje će koristi polaznici ponijeti sa trening programa:

Nakon završetka trening programa polaznici će imati puno teoretsko I prak

tično znanje vodjenja prodaje, te novo samopouzdanje u provodjenju stečeno na sigurnom terenu. uz razradu glavnih marketinških pojmova i uloge branda, sa fokusom na važnost planiranja, strategije i suradnje sa drugim odjelima