Marketing Brief – u čemu je catch?

Kratak sadržaj:

  • Što je brief I zašto ga trebamo
  • Interni I externi Brief (ili kako napisati brief za agenciju)
  • Elelmenti Briefa (kompanija, tržište, proizvod, poruka, cilj, očekivanja…)
  • Prezentacije budgeta
  • Evaluacija uspješnosti Briefa
Bojan Klarić
Mentor programa
Bojan Klarić


Cilj treninga:

Razumijevanje procesa kreiranja Briefa, uloga učesnika u procesu, praktične

primjene izrade I prezentacije Briefa , upoznavanje sa strukturom budgeta I evaluacije Briefa

Kome je namijenjen:

Trening program je namijenjen marketinškoj operativi I srednjem managementu

, te ostalom višem managmentu u organizaciji radi uspostavljanja sinergijskih efekata izmedju odjela. Program je prvenstveno fokusiran na FMCG okruženje ali se u in-house verzijama prilagodjava pojedinoj industriji.

Vrijeme trajanja trening programa:

Svi treninzi izvode se u modulima, prosječno vrijeme modula je 2 radna sata

(90 minuta). Cjelokupni trening program se izvodi u dva radna dana.

Koje će koristi polaznici ponijeti sa trening programa:

Nakon završetka trening programa polaznici će imati puno teoretsko I prakti

čno znanje kreiranja Briefa, te njegove prezentacije I evaluacijeu.