Leadership

Kratak sadržaj:

  • Definicije I teorije leadershipa
  • Leader i/ili manager
  • Karakteristike dobrih leadera
  • Situacijski leadership
Hrvojka Kutle
Mentor programa
Hrvojka Kutle


Cilj treninga:

Stjecanje osnova iz leadershipa I razumijevanja njegovih osnovnih postavki….

Kome je namijenjen:

Trening program je namijenjen svima koji se u poslovnom okruženju susreću s…

upravljanjem drugim ljudima I problemima koje to ponekad donosi.

Vrijeme trajanja trening programa:

Svi treninzi izvode se u modulima, prosječno vrijeme modula je 2 radna sata…

(90 minuta). Cjelokupni trening program se izvodi u dva radna dana ili dva puta po jedan radni dan.

Koje će koristi polaznici ponijeti sa trening programa:

Nakon završetka trening programa polaznici će imati pregledno teoretsko I p…

raktično znanje o načinu na koji voditi ljude ovisno o situaciji I okruženju, kako se prema zadatku I čovjeku postaviti na odgovarajući način u svrhu postizanja veće učinkovitosti.