Komunikacijom do uspjeha

Kratak sadržaj:

  • Definiranje komunikacijskog procesa
  • Definiranje (ne)uspješne komunikacije
  • Kanali I pospješivači komunikacije
  • Empatija
  • Aktivno slušanje
  • Definicije feedbacka
  • Otvorena I zatvorena pitanja
Hrvojka Kutle
Mentor programa
Hrvojka Kutle


Cilj treninga:

Razumijevanje komunikacijskog procesa, uloga učesnika komunikcijskog proces…

a, praktične primjene pospješivača komunikacije, feedback zakonitosti I pitanja

Kome je namijenjen:

Trening program je namijenjen svima koji se susreću s ljudima I služe bilo …

kojim oblikom komunikacije oči u oči. Program se prilagođava zahtjevima klijenta I može staviti naglasak na pojedine dijelove.

Vrijeme trajanja trening programa:

Svi treninzi izvode se u modulima, prosječno vrijeme modula je 2 radna sata…

(90 minuta). Cjelokupni trening program se izvodi u dva radna dana ili dva puta po jedan radni dan.

Koje će koristi polaznici ponijeti sa trening programa:

Nakon završetka trening programa polaznici će imati pregledno teoretsko I p…

raktično znanje o komunikaciji koje će im omogućiti uvid u njihove jake I slabe strane u procesu komunikacije.