Key account management – basic

Kratak sadržaj:

  • Uloga Key Account Managera
  • Interpersonalne vještine
  • Prikupljanje i analiza podataka
  • SWOT analiza – akcijski plan ne baza podataka
  • Defniranje potreba kupaca
  • Prezentacijske tehnike osnove
  • Prevladavanje prigovora I tehnike zaključivanja
Bojan Klarić
Mentor programa
Bojan Klarić


Cilj treninga:

Razumijevanje uloge Key account managera u prodajnoj organizaciji , te pove

zanost u odnosu na druge odjele u organizaciji Usvanjanje različitih alata, uključujući SWOT analizu, u prepoznavanju potreba I kreiranju ponude.

Kome je namijenjen:

Trening program je namijenjen prvenstveno članovima key account prodajne op

erative, te područnim voditeljima I ostalim nagerima u odjelu prodaje I marketinga . Preporuča se sudjelovanje I članova back office teama, customer support I supply chain teama radi uspostavljanja sinergijskih efekata izmedju odjela ključnih u egzekuciji key account plana

Vrijeme trajanja trening programa:

Svi treninzi izvode se u modulima, prosječno vrijeme modula je 2 radna sata

(90 minuta). Cjelokupni trening program se izvodi u dva radna dana ili 16 radnih sati.

Koje će koristi polaznici ponijeti sa trening programa:

Nakon završetka trening programa polaznici će imati puno teoretsko i prakti

čno znanje o osnovim koracima u strukturiranom pristupu key account ulozi u prodaji te praktično uvježbane vještine u provodjenju u B2B okruženju.