Izvrsnost u radu s principalima / distributerima

Kratak sadržaj:

  • Modeli RTM puteva prema tržištu I komplementarni razvoj prodajnih organizacija
  • Evaluiranje I otvaranje novih kanala distribucij
  • Assesment I selekcija distributera, poddistributera I veleprodaja
  • Sales inžinjering principi
  • Definiranje I praćenje KPI za distributer
  • Podrška I razvoj principala
  • Sustavi stimulacije I nagradjivanja za distributere, poddistributere I veleprodaje
  • Uvod u politiku cijena I strukturiranje cjenovnih strategija
Darijo Mateljak
Mentor programa
Darijo Mateljak


Cilj treninga:

Razumijevanje pristupa u radu principala sa distributerima I rada distribut

era sa principalima. Točke sinergije i međusobne suradnje, te točke suprotnosti.

Kome je namijenjen:

Trening program je namijenjen prvenstveno članovima Top Managementa, te

naprednom srednjem managementu u odjelu prodaje, marketinga, financija i logistike. Preporuča se sudjelovanje i naprednih članova management u back office teamu, customer support i supply chain teamu radi uspostavljanja sinergijskih efekata izmedju odjela.

Vrijeme trajanja trening programa:

Svi treninzi izvode se u modulima, prosječno vrijeme modula je 2 radna sata

(90 minuta). Cjelokupni trening program se izvodi u dva radna dana ili 16 radnih sati.

Koje će koristi polaznici ponijeti sa trening programa:

Nakon završetka trening programa polaznici će imati puno teoretsko i prakti

čno znanje o medjusobnim relacijama i prioritetima principala i distributera.