Istraživanje Kupaca I tržišta

Kratak sadržaj:

  • Uvod u istraživanje tržišta
  • Ciljevi i metode istraživanja
  • Kvantitativna istraživanja – ad hoc
  • Kvantitativna istraživanja – kontinuirana
  • Kvalitativna istraživanja
  • Korištenje istraživanja u poslovnom odlučivanju
  • Istraživanje u odnosu na direktni marketing i konzalting
Darijo Mateljak
Mentor programa
Darijo Mateljak


Cilj treninga:

Razrade uloge Istraživanja tržišta i kupaca u prodajnoj organizaciji, te ul

oge Key account teama u u teamu prodaje, povezanost s drugim odjelima u organizaciji Razumijevanje i strukturiranje istraživanja kupaca i tržišta

Kome je namijenjen:

Trening program je namijenjen prvenstveno članovima key account management

teamova u odjelu prodaje, nabave i marketinga . Preporuča se sudjelovanje i managementa customer support i supply chain teama radi uspostavljanja sinergijskih efekata izmedju odjela ključnih u egzekuciji

Vrijeme trajanja trening programa:

Svi treninzi izvode se u modulima, prosječno vrijeme modula je 2 radna sata

(90 minuta). Cjelokupni trening program se izvodi u dva radna dana ili 16 radnih sati.

Koje će koristi polaznici ponijeti sa trening programa:

Nakon završetka trening programa polaznici će imati puno teoretsko i prakti

čno znanje o osnovim koracima u istraživanju kupaca i tržišta u B2B okruženju.