EQ u poslu

Kratak sadržaj:

  • Definicije I teorije emocionalne inteligencije
  • IQ ili EQ
  • Razvoj emocionalne inteligencije
  • “Upotreba” emocionalne inteligencije
Hrvojka Kutle
Mentor programa
Hrvojka Kutle


Cilj treninga:

Stjecanje uvida u važnost emocionalne inteligencije u poslovnom okruženju….

Kome je namijenjen:

Trening program je namijenjen svima koji u poslovnom okruženju upravljaju d…

rugim ljudima I koji smatraju da u tome mogu biti još bolje i “ljudskiji”.

Vrijeme trajanja trening programa:

Svi treninzi izvode se u modulima, prosječno vrijeme modula je 2 radna sata…

(90 minuta). Cjelokupni trening program se izvodi u dva radna dana ili dva puta po jedan radni dan.

Koje će koristi polaznici ponijeti sa trening programa:

Nakon završetka trening programa polaznici će imati teoretsko I praktično z…

nanje o načinu na koji “vidjeti” ljude, kako im pristupiti u različitim teškim situacijama i pokazati brigu.