Definiranje projekata

Kratak sadržaj

  • WBS – Work Breakdown Structure
  • Podpodjele WBS-a
  • Primjeri
  • Osnove kontrole i procesa
  • Organizacija projekta
Bojan Klarić
Mentor programa
Bojan Klarić


Cilj treninga:

Usvojiti dodatne spoznaje o upravljanju projektima s naglaskom na definiran…

je projekta i procese samog projekta.

Kome je namijenjen:

Trening program je namijenjen svima koji upravljaju projektima, neovisno ko…

je vrste ili veličine, kao i svima koji žele naučiti i/ili sistematizirati svoja znanja o upravljanju projektima. Program je koncipiran na način da daje osnove općeg upravljanja projektima koje su zatim primijenjive na sve vrste projekata. U in-house verziji program se može ciljano “skrojiti” za klijenta.

Vrijeme trajanja trening programa:

Svi treninzi izvode se u modulima, prosječno vrijeme modula je 2 radna sata…

(90 minuta). Cjelokupni trening program se izvodi u dva radna dana.

Koje će koristi polaznici ponijeti sa trening programa:

Nakon završetka trening programa polaznici će imati puno teoretsko i prakti…

čno znanje vođenja projekta, te novo samopouzdanje u provođenju stečeno na sigurnom terenu.