Category Management- advance

Kratak sadržaj:

  • Proces category managementa – razvoj i prilagodba
  • Transformacija product i brand managementa u category
  • Uloga kategorije
  • Analiza kategorije
  • Postavljanje ciljeva za kategoriju
  • Strategije kategorije
  • Taktika kategorije
  • Formaliziranje kroz category business planove
  • Implementacija kroz proces
Bojan Klarić
Mentor programa
Bojan Klarić


Cilj treninga:

Razrade napredne uloge space i category managementa u prodajnoj i maloprod

ajnoj organizaciji, te uloge Key account i space management teamova kod dobavljača i trgovaca, povezanost s drugim odjelima u organizaciji.

Kome je namijenjen:

Trening program je namijenjen prvenstveno članovima key account prodajne

operative, te područnim voditeljima i ostalim managerima u odjelu prodaje i marketinga, a takodjer I space managerima I teamovima Nabave kod trgovaca . Preporuča se sudjelovanje i članova back office teama, customer support i supply chain teama radi uspostavljanja sinergijskih efekata izmedju odjela ključnih u egzekuciji.

Vrijeme trajanja trening programa:

Svi treninzi izvode se u modulima, prosječno vrijeme modula je 2 radna sata

(90 minuta). Cjelokupni trening program se izvodi u dva radna dana ili 16 radnih sati.

Koje će koristi polaznici ponijeti sa trening programa:

Nakon završetka trening programa polaznici će imati puno teoretsko i prakti

čno znanje o naprednim koracima u space i category management te praktično uvježbane vještine u provodjenju u FMCG okruženju.