Action Learning

Action Learning edukativni programi su dinamični, grupno zabavni, a ujedno i visoko motivirajući. Svrha im je povećanje učinkovitosti tima i njegovih članova. Action Learning metoda razlikuje se od ostalih metoda edukacije u tome što timovima daje mogućnost razvoja vještina kroz mikroprojektne zadatke, odnosno praktičnu primjenu i iskustvo gdje na konkretnim primjerima detektiraju jake i slabe strane tima i njegovih članova. Znanja dobivena Action Learning metodom primjenjiva su odmah po dolasku na radno mjesto.
Hrvojka Kutle
Mentor programa
Hrvojka Kutle


Teme

Komunikacija/ Pregovaranje/ Upravljanje ljudima/   Upravljanje vremenom/ M…

eđutimska suradnja/ Feedback/ Motivacija/ Delegiranje/ Organiziranje/ Planiranje/ Upravljanje informacijama/ Timski rad ….

Aktivnosti

Pojedine aktivnosti traju od 30 do 180 minuta, ovisno o temi programa. Akti…

vnosti su osmišljenje na način da svaka aktivnost ističe nekoliko momenata u timskom radu na koje se oslanja kasniji debrief od strane facilitatora. Aktivnosti se odvijaju vani u prirodi ili u zatvorenom prostoru.

Zašto AL?!

Edukacije koje se dogode ponekad ili rijetko, imaju uspješnost primjene zna…

nja i sadržaja edukacije do 10%. Action Learning program ima uspješnost primjene znanja i vještina preko 30%. Sudionici se tijekom izvođenja aktivnosti ponašaju na preferirani način, na koji se ponašaju u svakodnevnom poslovnom okruženju. Osvještavanjem tog ponašanja kroz povratnu informaciju, na zabavan i interaktivan način, uče o sebi i svojem ponašanju, te na osnovu toga donose zaključke i odluke o promjeni istog.

Cilj programa

Program u svojoj osnovi ima za cilj poboljšanje timske dinamike kroz difere…

nciranje timskih uloga, poboljšanje komunikacije, prikladno upravljanje timom, upravljanje ciljevima i vremenom, razvijanje suradnje, podrške i povjerenja, razvijanje međusobnih odnosa, osobni razvoj, otvorenost i pozitivan sukob mišljenja…. Krajnji cilj programa dogovara se s klijentom i prema njemu se dodatno oblikuju aktivnosti.